Likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontakowanie się z otoczeniem.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Cześnikowskiej 18 w Poznaniu (tel. 61 860 99 32) lub właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto kosztu urządzenia lub usługi. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

Aktywny samorząd 2019

Aktywny samorząd 2019

W 2019 roku w programie „Aktywny samorząd” będzie można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie:

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

W Poznaniu (MOPR) wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
Na terenie Powiatu Poznańskiego (PCPR) wnioski można składać od 14 maja do 31 sierpnia 2019 roku.

Oddziały PZN

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – oddziały regionalne

WARSZAWA centrala Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
Tel: 22 831-33-83 (sekr.) Fax: 22 635-76-52,
email: pzn@pzn.org.pl; www.pzn.org.pl

Okręg dolnośląski

ul. Grunwaldzka 12 b, 50-355 Wrocław
Tel: 71 321-32-02 Fax: 71 322-80-15,
email: sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl; www.dolnoslaski.pzn.org.pl

Okręg kujawsko-pomorski

ul. Powstańców Wielkopolskich 33,85-090 Bydgoszcz
Tel: 52 341-59-80 Fax: 52 341-32-81,
email:kujawskopomorski@pzn.org.pl; www.kujawskopomorski.pzn.org.pl

Okręg lubelski

ul. Wieniawska 13, 20-071 Lublin
Tel: 81 441-53-25 Fax: 81 441-53-26,
email: lubelski@pzn.org.pl; www.pzn.lublin

Okręg lubuski

ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel: 95 722-41-37 Fax: 95 722-41-37,
email: prezes@lubuski.pzn.org.pl, dyrektor@lubuski.pzn.org.pl; www.lubuski.pzn.org.pl

Okręg łódzki

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź,
Tel: 42 633-44-18 Fax: 42 630-65-05,
email: lodzki@pzn.org.pl; www.pznlodz.pl

Okręg małopolski

ul. Babińskiego 29 blok 23 / 3, 30-393 Kraków
Tel: 12 262-53-59 Fax: 12 262-53-14,
email: pzn@pzn.malopolska.pl; www.pzn.malopolska.pl

Okręg mazowiecki

ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa
Tel: 22 827-21-30 Fax: 22 828-86-0,
email: sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl; www.pznmazowsze.org.pl

Okręg opolski

ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole
Tel: 77 44-26-115 Fax: 77 44-26-115,
email:pzn_opole@op.pl; www.pzn.opole.pl

Okręg podkarpacki

Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Tel: 17 862-23-28 Fax:17 852-47-38,
email: podkarpacki@pzn.org.pl; www.podkarpacki.pzn.org.pl

Okręg podlaski

ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok
Tel: 85 732-42-83 Fax: 85 732-42-83,
email: pznbial@wp.pl; www.pznbial.org.pl

Okręg pomorski

ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk
Tel: 58 341-26-83 Fax: 58 341-26-83,
email: pomorski@pzn.org.pl; www.pomorski.pzn.org.pl

Okręg śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów
Tel: 32 771-09-22 Fax: 32 771-09-23,
email: slaski@pzn.org.pl; www.pzn.slask.pl

Okręg świętokrzyski

ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
Tel: 41 344-88-38,690-895-881 Fax: 41 344-88-38,
email: pzn-kielce@o2.pl; www.swietokrzyski.pzn.org.pl

Okręg warmińsko-mazurski

ul. Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn
Tel: 89 527-54-30 Fax: 89 527-54-30,
email: warminskomazurski@pzn.org.pl; www.pznolsztyn.pl

Okręg wielkopolski

al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
Tel: 61 847-46-16,//17 Fax: 61 847-46-16,
email: wielkopolski@pzn.org.pl, email: pznowlkp@interia.pl; www.pzn-wielkopolska.org.pl

Okręg zachodniopomorski

ul. Marszałka Piłsudskiego 37,70-423 Szczecin
Tel: 91 433-83-38 Fax: 91 433-83-38,
email:pznoz@o2.pl; www.pznoz.pl

Niewidomi i słabowidzący na ekranie

Od stycznia w Telewizji Polskiej będzie można zobaczyć serial fabularny „Pasjonaci”, opowiadający o losach niewidomych i słabowidzących aktorów teatru ITAN. Poznamy 13 autentycznych historii. Osoby z dysfunkcją wzroku wystąpią w produkcji razem ze znanymi polskimi aktorami, m.in. Adrianną Biedrzyńską, Dariuszem Kordkiem czy Dorotą Pomykałą.

Serial ma pokazać, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w realizowaniu swoich pasji. Co więcej, wzbogaca ona twórczość artystyczną i rozwija społeczeństwo integracyjne. Poznamy np. historię Renaty, obdarzonej talentem wokalnym, pragnącej nagrać płytę. Helena po utracie wzroku odnalazła swoją pasję właśnie w teatrze. A do tego jeszcze 11 równie ciekawych historii. Zdjęcia do „Pasjonatów” powstają m.in. w Krakowie, Myślenicach, Radziszowie, Bukowinie Tatrzańskiej czy Sułkowicach.

Teatr ITAN założył Artur Dziurman, a współprowadzi go grupa Scena Moliere. Niewidomi i słabowidzący aktorzy jeżdżą ze swoimi spektaklami po całej Polsce. Do tej pory zagrali ich ponad 1,3 tys. Stworzyli też dwa filmy: „Marzenie” oraz „Wykluczeni”, w których opowiadają o swoim życiu, pracy, problemach i marzeniach.

Ostatnie dni na nadsyłanie prac o brajlu!

Polski Związek Niewidomych wspólnie z Europejską Unią Niewidomych serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 13. edycji Onkyo World Braille Essay Contest. Do 15 sierpnia można jeszcze wysyłać prace konkursowe.

Ten prestiżowy ogólnoświatowy konkurs literacki jest organizowany od 2007 roku, aby promować korzystanie z alfabetu Braille’a – kluczowego dla osób niewidomych narzędzia w pozyskiwaniu informacji oraz ważnego środka umożliwiającego uczestniczenie w życiu społecznym. Fundatorami atrakcyjnych nagród w konkursie są firma ONKYO oraz brajlowskie wydanie japońskiego dziennika „Mainichi”.

Tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia, jak:

 • „Rola pisma Braille’a w życiu społecznym, politycznym itp.”;
 • „Jak żyć z brajlem”;
 • „Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym”;
 • „Jaka będzie przyszłość pisma Braille’a”;
 • „Zalety i wady pisma Braille’a w porównaniu z pismem zwykłym lub mową syntetyczną”;
 • „Brajl w sztuce i muzyce”;
 • „Brajl a nowoczesne technologie”.

Powyższa lista nie jest jednak zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają, aby poruszać inne ciekawe wątki i wykazać się kreatywnością w swoich pracach.

Zasady konkursu

Do konkursu można zgłaszać jedynie własne, autorskie prace, napisane w dowolnej formie literackiej (wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu). Mogą w nim wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek, także osoby widzące, np. nauczyciele, instruktorzy Braille’a. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 roku życia oraz osoby powyżej 25 roku życia.W konkursie nie mogą brać udziału osoby piszące zawodowo do ogólnodostępnych mediów. Laureaci pierwszej nagrody również nie mogą składać swoich prac w ciągu trzech lat od jej przyznania. Prace nadesłane w poprzednich latach nie mogą być ponownie zgłaszane.

Teksty mogą być napisane w języku angielskim lub polskim. Prace napisane po polsku powinny mieć od 800 do 1000 słów (z tolerancją do 10%). W wyjątkowych wypadkach prace krótsze niż 800 słów mogą być brane pod uwagę.

Zgłoszenia

Autorskie prace w języku polskim lub angielskim należy przesłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej, na adres prezes@pzn.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2019 r.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „konkurs o brajlu”.

Nadesłana praca (wyłącznie w formie elektronicznej) powinna przed tytułem zawierać:

 • imię i nazwisko autora, płeć, wiek;
 • kraj;
 • nazwę organizacji członkowskiej EBU, która zgłasza pracę do konkursu (Polski Związek Niewidomych);
 • liczbę słów tekstu napisanego w języku ojczystym.

Teksty nie mogą być zeskanowane.

Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 najlepszych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom.

Dodatkowe informacje

Biorąc udział w konkursie, autorzy przekazują prawa autorskie do swoich tekstów, a także wyrażają zgodę na ich ewentualne opublikowanie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania swojej fotografii, a także do wyrażenia zgody na publikację swojego wizerunku na stronach EBU i w drukowanych publikacjach.

Nagrody i wyróżnienia:

 • najlepsza praca – 2000 USD,
 • druga nagroda w kategorii dzieci i młodzież do 25 lat – 1000 USD,
 • druga nagroda w kategorii osoby dorosłe powyżej 25 roku życia – 1000 USD,
 • trzecia nagroda – po dwie prace w każdej z kategorii mogą otrzymać nagrodę w wysokości 500 USD każda.

Więcej informacji, zasady i harmonogram, a także prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można znaleźć na stronie:

euroblind

Ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej

I. Ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej:

1. 95 % zniżki – przewodnik niewidomego (również pies przewodnik) – w pociągach 2 klasy osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych).

2. 93 % zniżki – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w 2 klasie pociągów osobowych i autobusach zwykłych.

3. 51 % zniżki – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w 2 klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach przyspieszonych i pospiesznych.

4. 37 % zniżki – niewidomy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych.

5. 78 % zniżki – dzieci i młodzież do 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice i opiekunowie– na przejazdy  w 2 klasie  pociągów  osobowych i pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz we wszystkich rodzajach autobusów na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, na turnus rehabilitacyjny – i  z powrotem, na podstawie dokumentów wystawionych przez te placówki (dotyczy biletów jednorazowych dla opiekunów oraz biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych dla dzieci i młodzieży).

Uwaga: ww. ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej.

Podstawa prawna: ustawa z 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.10.2002 r. w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495, ze zm.).

6. W komunikacji międzynarodowej w Europie – bezpłatny przejazd przewodnika osoby niewidomej, pod warunkiem wykupienia w Polsce biletów w obie strony (ulga nie stosowana przez wszystkich przewoźników).

Podstawa prawna: Aneks specjalny TCV – Wspólnej Międzynarodowej Taryfy na Przewóz Osób – „Przewóz osób niewidomych i ich przewodników”, obowiązujący od 1.01.2007 r.

7. W komunikacji miejskiej – bezpłatne lub ulgowe przejazdy dla niewidomego oraz jego przewodnika –  w zależności od uchwał miejscowych organów samorządu terytorialnego.

II. Inne uprawnienia

1. Zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego

– niewidomi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

Podstawa prawna: ustawa z 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728, ze zm.) oraz rozporządzenie KRRiT z 16.02.2010 r. (Dz. U.  Nr 29 poz. 152, ze zm.).

 2. Ulgi pocztowe:

a. Prawo do bezpłatnych przesyłek w druku wypukłym, a w przypadku innych nośników dostępnych dla niewidomych – bezpłatnych przesyłek tylko pomiędzy niewidomymi a bibliotekami, organizacjami osób niewidomych lub organizacjami działającymi na rzecz niewidomych,

b. Prawo otrzymywania przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym z deklarowaną wartością oraz przekazów pieniężnych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej – bez dodatkowych opłat, na wniosek zainteresowanych,

c. Prawo przekazywania listonoszowi w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną.

Podstawa prawna: ustawa z 23.11.2012 r.  Prawo pocztowe ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, ze zm.), rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społecznej i Min. Kultury z 15.06.2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji  osób niewidomych (…) (Dz. U. Nr 167, poz. 1753, ze zm.), rozporządzenie Min. Infrastruktury z  9.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34, ze zm.).

 3. Ulgi telekomunikacyjne

na podstawie uchwał zarządów poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej:

a. W Telekomunikacji Polskiej SA – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności  (albo prawny opiekun, z wyjątkiem opiekunów dziecka poniżej 16. roku życia)  – zniżka 50 % za przyłączenie do sieci TP SA oraz 50 % w opłacie niektórych  planów taryfowych TP.

Podstawa prawna:  uchwała Zarządu TP SA nr 85/2001.

b. W sieciach innych operatorów – na podstawie decyzji  poszczególnych firm.

c.  Ponadto TP SA jako przedsiębiorca wyznaczony, ma obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych w ramach usługi powszechnej dla użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych m.in. sporządzania na żądanie osób niewidomych faktur, regulaminów, wykazów  i cenników usług w brajlu lub w innej formie uwzględniającej  ten rodzaj niepełnosprawności.

Podstawa prawna: ustawa z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.), rozporządzenie Min. Infrastruktury z 24.03.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej (…) (Dz. U. Nr 68, poz. 592).

Czytaj dalejUlgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej

Warszawskie zoo wydało przewodnik w alfabecie Braille’a

Warszawskie ZOO wychodzi naprzeciw potrzebom osób niewidomych i niedowidzących – placówka wydała przewodnik wydrukowany w alfabecie Braille’a.

Publikacja liczy 164 strony i zawiera informacje oraz ciekawostki o zwierzętach mieszkających w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Zawiera dokładnie tę samą treść, która znalazła się w tradycyjnym, drukowanym przewodniku – informuje Rzeczpospolita.

W ub.r. powstała tam także ścieżka edukacyjna z tablicami tyflograficznymi dla osób niewidomych i słabowidzących. Składa się ona z 11 rzeźb z brązu przedstawiających zwierzęta wraz z tabliczkami opisowymi w alfabecie Braille’a oraz z dwóch tablic dźwiękowych z planem całego ogrodu. Rzeźby są rozmieszczone na terenie zoo, w okolicy wybiegów zwierząt, które przedstawiają.

Jak zapowiada dyrekcja ZOO, w kwietniu dział dydaktyczny planuje poprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla niewidomych i słabowidzących.

500+ dla niepełnosprawnych

To już pewne, będzie dodatkowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji. 9 sierpnia ustawę o 500+ podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Dokument wejdzie w życie 1 października br., z wyłączeniem części przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Przypomnijmy, do pobierania 500+ uprawnione są uprawnione osoby niepełnosprawne, które:

mają co najmniej 18 lat,
są niezdolne do samodzielnej egzystencji i mogą to poświadczyć stosownym orzeczeniem (o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji),
pobierają świadczenia ze środków publicznych, których kwota wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie przekracza 1600 zł brutto.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Przepisy przejściowe do ustawy przewidują, że osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania takiego orzeczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby posiadające, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w ciągu 6 miesięcy będą mogły wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku uzyskania tego rodzaju orzeczenia świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać tym osobom od miesiąca, w którym złożony został wniosek o świadczenie uzupełniające i wniosek o orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy lekarze – członkowie komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli wydawać orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji jako lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.