Przede wszystkim dostępność

11 września w Ministerstwie Cyfryzacji podczas Accessibility Summit o dostępności cyfrowej rozmawiali przedstawiciele fundacji, organizacji pozarządowych, uniwersytetów oraz pracownicy ministerstwa. Poznaliśmy m.in. nowe funkcjonalności portalu gov.pl, poziom społecznej wiedzy nt. dostępności, ofertę szkoleniową w tym zakresie, a także stan prac nad opisem kwalifikacji rynkowych ws. standardów dostępności.

O doświadczeniach z projektowaniem nowej odsłony strony administracji rządowej (gov.pl) opowiadała Marta Lewandowska, szefowa zespołu UX w Ministerstwie Cyfryzacji. Co się zmieniło? Nowa wyszukiwarka umożliwia odczytywanie informacji kontekstowych za pomocą czytników ekranu. Usprawniono nawigację strony, tzw. hamburger menu pozwala szybko się po niej przemieszczać. Są też dostępne galerie, zawierające opis alternatywny. A redaktorzy stron administracji rządowej przechodzą cykliczne szkolenia w zakresie przygotowywania dostępnych treści.

Podczas spotkania poruszano także temat deklaracji dostępności. Adam Pietrasiewicz z Ministerstwa Cyfryzacji podkreślił, że ich poprawność będzie sprawdzana od 2020 r. Być może powstanie też narzędzie do generowania tych dokumentów oraz inne – do automatycznego badania stron internetowych. Obecnie do oceny stron pod kątem dostępności służy np. Tingtun Page Checker –http://qatar.checkers.eiii.eu/en/pagecheck/ – bezpłatny walidator, z którego można korzystać on-line. Na podobnej zasadzie działa PDF Checker –http://qatar.checkers.eiii.eu/en/pdfcheck/– sprawdzający pliki PDF.

Dalej Kuba Dębski, projektant dostępności, przedstawił wyniki badania „Kto zajmuje się dostępnością cyfrową w Polsce – 2019”. W tym roku próba objęła 51 osób, o sześć mniej niż w 2018 r. W Polsce dostępność wciąż jest niszą – przyciąga najczęściej na krótko, a specjalistów zajmujących się tą dziedziną pełnoetatowo jest niewielu (16% badanych), do tego – coraz więcej z nich pracuje w firmach komercyjnych (51%), a mniej w instytucjach publicznych czy organizacjach pozarządowych. Martwić może też to, że dostępnościowe rozwiązania rzadko konfrontowane są z użytkownikami – brakuje testów i oceny ze strony odbiorców.

Kolejny temat to szkolenia. Często wiele osób – pracowników różnych firm czy urzędów – nie ma podstawowej wiedzy nt. dostępności. Podczas różnego rodzaju kursów dowiadują się, czym ona jest i kogo dotyczy. Uczą się przygotowywać dostępne treści cyfrowe, np. dokumenty elektroniczne czy audiodeskrypcję do materiałów wideo. Jak przedstawiali dr Izabela Mrochen z Uniwersytetu Śląskiego oraz Piotr Witek z Utilitia Sp. z o.o., dla uczestników szkoleń ważne jest, by miały one charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. Tym potrzebom odpowiada Absolwent IT – projekt realizowany na Uniwersytecie Łódzkim. Jest skierowany do absolwentów tej uczelni, którzy kończyli kierunki humanistyczne, a dzięki szkoleniom informatycznym zwiększą swoje szanse na zatrudnienie. W projekcie przewidziane są zajęcia dot. dostępności produktów IT i aplikacji dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnej części spotkania poruszono kwestię opracowywania kwalifikacji rynkowych dot. nowych umiejętności z zakresu dostępności. Fundacja Widzialni wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) przygotowała 10 opisów, pięć z nich przechodzi konsultacje środowiskowe, a trzy są już po konsultacjach. Kwalifikacje rynkowe będą wydawane najprawdopodobniej przez Fundację Widzialni. Procedura ich nadawania ma być dwustopniowa: egzaminacyjna (platforma certyfikacyjna) oraz stacjonarna (komisyjna).

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje urzędy i inne instytucje publiczne do dostosowania swoich stron, aplikacji, dokumentów cyfrowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także opublikowania deklaracji dostępności i aktualizowania jej przynajmniej raz w roku. Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji pokazało, ile w tym temacie już się dzieje, a jednocześnie –jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Centrum Komunikacji

Laboratorium Ciemności w wakacje

Wakacje w pełni, a Laboratorium Ciemności przy Instytucie Tyflologicznym PZN odwiedziło około 400 dzieci!

Pierwsze warsztaty odbyły się 16 lutego 2015 roku, do dzisiaj uczestniczyło w nich około 500 grup, to jest blisko 10 000 osób. Podczas zajęć można się dowiedzieć, jak radzą sobie osoby niewidome, słabowidzące i w jaki sposób im pomagać.

Czytaj dalejLaboratorium Ciemności w wakacje

Prezydent podpisał ustawę o dostępności

Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami – takie zapisy zawiera ustawa Dostępność Plus. W poniedziałek, 19 sierpnia, dokument podpisał Prezydent.

Ustawa ma na celu poprawę dostępności instytucji publicznych (szkół, urzędów, uniwersytetów, placówek służby zdrowia). Będą one musiały dostosować budynki do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez montaż pochylni i ramp dojazdowych, wprowadzenie specjalnych oznaczeń, zainstalowanie urządzeń ułatwiających  poruszanie się i komunikację osobom niewidomym, głuchym czy na wózkach. Dla osób z dysfunkcją wzroku przewidziane są udogodnienia w postaci elementów kontrastowych i wypukłych. W indywidualnych przypadkach osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta.

Jeśli podmiot publiczny nie spełni wymagań zapisanych w ustawie, będzie można złożyć na niego skargę za brak dostępności. Jeśli mimo to nie zastosuje się do zaleceń, zostanie ukarany karą pieniężną przez PFRON. Instytucje spełniające standardy dostępności będą mogły ubiegać się o uzyskanie certyfikatu. Ten natomiast uprawni je do uzyskania 5% zniżki we wpłatach przekazywanych do PFRON-u.

Rządowym koordynatorem dostępności będzie minister inwestycji i rozwoju. W tych działaniach wesprze go Rada Dostępności. Do tego każdy organ władzy publicznej do września 2020 r. musi wyznaczyć w swoim urzędzie (m.in. w ministerstwach, urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, sądach i prokuraturach) koordynatora dostępności.

Dwa gabinety w stolicy dostępne dla pacjentek z niepełnosprawnościami

Dostosowany sprzęt, personel medyczny przeszkolony z zakresu pomocy osobom z niepełnosprawnościami, dogodna forma zapisów – z takich udogodnień można skorzystać w nowo otwartych gabinetach ginekologicznych. Dwa warszawskie szpitale –Praski i Solec – otwierają się na potrzeby pacjentek z niepełnosprawnościami.

Uruchomienie gabinetów poprzedzone zostało cyklem szkoleń personelu medycznego, prowadzonych przez Fundację „Kulawa Warszawa”. Dzięki nim lekarze, pielęgniarki i położne poznali indywidualne potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, wzroku, słuchu i mowy, intelektualną, neurologiczną, psychiczną). Dowiedzieli się także, z jakimi trudnościami muszą się mierzyć. Wykłady teoretyczne zostały wzbogacone o ćwiczenia pozwalające doświadczyć niepełnosprawności, z wykorzystaniem m.in. opasek na oczy, słuchawek, wózków, symulatorów niedowidzenia i ograniczenia ruchowego.

Wizyty będą umawiane indywidualnie. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik szpitala skontaktuje się z pacjentką i ustali zakres pomocy dostosowany do określonej niepełnosprawności. Gabinety są wyposażone w fotele przystosowane do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnością ruchową.

Udogodnienia:

 • pomoc przy wysiadaniu/wsiadaniu z samochodu przed szpitalem (wyjęcie wózka, pomoc w wejściu do szpitala);
 • pomoc w dotarciu do odpowiedniego gabinetu;
 • tłumacz języka migowego;
 • dodatkowa asysta przy badaniu (pomoc przy przesiadaniu, rozbieraniu itp.);
 • specjalny podnośnik do przejścia z wózka na fotel ginekologiczny;
 • inne wskazane przez pacjentkę.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1,1 mln zł.

Umawianie wizyt:

Szpital Praski: email: przyjazny@szpitalpraski.pl

tel. 22 555 12 34 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).
Szpital Solecemail: przyjazny@cmsolec.pl, tel. 883 700 972 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Oprac. na podst. www.um.warszawa.pl

Sensoryczne spacery po Pradze

Spacery sensoryczne dla dorosłych to wydarzenie towarzyszące wydarzeniu „Praga sensorycznie” organizowanemu przez Muzeum Warszawskiej Pragi. W trakcie oprowadzania będzie można doświadczyć miasta pięcioma zmysłami. Planowane terminy spacerów to 31.08 oraz 14.09 o godz. 18.00.

„Uczestnicy będą mogli uważnie przyjrzeć się miastu, wsłuchać się w jego brzmienie, poczuć dłońmi wielorakie faktury, doświadczyć temperatur różnych miejsc. Inaczej niż zazwyczaj, punktem wyjścia do opowieści varsavianistycznej będzie doświadczenie. Na spacerach zmysły będą prowadzić od jednego punktu do kolejnego. Multisensoryczne, unikalne dla każdego doświadczenie miasta stanowić będzie punkt wyjścia do uważnej antropologicznej podróży, osadzonej w organicznej strukturze ulic, bazarów, kamienic, bram i parków”.

Czas trwania: ok. 90 min.

Koszt: 5 zł, bilety w kasie muzeum oraz https://bilety.muzeumwarszawy.pl/rezerwacja/termin.html?id=824&option_data=&fbclid=IwAR067ZkHsuTW4F1SgpgUsZnABLB4x32oWXCN5MAwjtLapq7pQwmkKtRHDzM

Liczba uczestników: maks. 25 osób

Prowadzenie: Franciszek Płóciennik i Katarzyna Szumlas, edukatorzy Muzeum Warszawskiej Pragi

Wystawa „Praga sensorycznie” w Muzeum Warszawskiej Pragi (dostępna do 29.12.2019):
„Umieszczone na ekspozycji obiekty – najbardziej charakterystyczne budynki i miejsca prawobrzeżnej Warszawy z okresu XIX i XX wieku – odnoszą się do współczesnego układu przestrzeni miejskiej. Dzięki temu doświadczenia zdobyte w czasie zwiedzania wystawy można wykorzystać podczas spacerów po mieście… opisywane miejsca można zobaczyć w pierwotnym kształcie, porównać ze stanem obecnym, a także powąchać, usłyszeć i dotknąć” – tak organizatorzy opisują to wydarzenie.

Uzyskaj dofinansowanie na założenie własnej firmy

Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Ogłoszenie jest skierowanie do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45 tys. zł.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej − dla 17 osób. Informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: http://warszawa.praca.gov.pl/-/8211873-osoby-z-niepelnosprawnoscia-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej oraz w siedzibie urzędu przy ul. Młynarskiej 37a.

Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania środków w projekcie. Wniosek powinien być przygotowany w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Musi być opracowany w formie biznesplanu i składać się z kilku części. Do każdej z nich przygotowano instrukcję. Wnioskodawca powinien przekonać komisję, że przyznanie mu środków zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

Projekt jest finansowany ze środków PFRON.

Tandemem po Krakowie

Krakowska wypożyczalnia rowerów Krk Bike Rental co środę w godzinach popołudniowych organizuje wyprawy tandemowe dla osób z dysfunkcją wzroku. Wycieczka wyrusza zawsze spod siedziby wypożyczalni przy ul. św. Anny 4, a następnie kieruje się do ustalonego wcześniej miejsca. Rowery prowadzą wolontariusze. Krk Bike Rental bezpłatnie udostępnia 10 tandemów. Wciąż poszukiwane są chętne osoby – wolontariusze i pasażerowie.

Dane kontaktowe:

Krk Bike Rental

ul. św. Anny 4, 31-008 Kraków

tel. 509 267 733

email: krkbikerental@gmail.com

Muzeum Archeologiczne w Krakowie dostosowane!

Zapraszamy do obejrzenia naszej nowej realizacji tyflograficznej w Muzeum Archeologicznym w Krakowie! Wspaniałam bogata wystawa od teraz jest także dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku dzięki planom tyflograficznym, liniom naprowadzającym, tabliczkom w brajlu i grafikom dotykowym.
Dostosowanie wystawy zostało zrealizowane w ramach projektu Projektu COME-IN!
Celem projektu było częściowe dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i Wczesne Średniowiecze Małopolski” zwłaszcza dla osób niewidomych i głuchych oraz wykonanie nowej strony internetowej MAK wraz z wbudowanym modułem aplikacji obsługującej nowo zaaranżowane przestrzenie.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do małych i średnich muzeów Europy Środkowej dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych, dzieci, matek z dziećmi.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z muzeum!
Autor zdjęć: A. Susuł.

 

 

Aktualizacja dla ZoomText, JAWS i Fusion

Rozwiązano następujące problemy:

 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który napotkała część użytkowników Windows 10, polegający na tym, że JAWS nie czytał menu Start zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli problem ten się pojawi, proszę otworzyć Centrum ustawień JAWS, wcisnąć CTRL + SHIFT + D, by wczytać plik domyślny, w polu wyszukiwania wpisać „Start”, po czym przełączyć kontrolkę  „Menu Start: Dostęp poza procesem”, tak by była zaznaczona.
 • W odpowiedzi na informacje zwrotne od klientów, dźwięki JAWS takie jak przy wciskaniu klawiszy INSERT + SPACJA, by wejść do trybu Klawiszy warstwowych, nie są już wyciszane, gdy aktywna jest Mowa na żądanie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja wyszukiwania poleceń JAWS (INSERT + SPACJA, J) nie odnajdywała skrótów klawiszowych Analizatora Tekstu.
 • Rozwiązano problem występujący podczas tworzenia zaproszenia na spotkanie przy użyciu kalendarza programu Outlook, polegający na tym, że informacje o nowych uczestnikach nie były podawane rzetelnie ani za pośrednictwem mowy, ani w brajlu.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że skróty klawiszowe Alt+1 do 4 z rzędu cyfr odczytujące nagłówki wiadomości w programie Outlook nie działały w systemie Windows 7.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po powrocie z dokumentu programu Word do otwartej wiadomości email programu Outlook kursor pojawiał się u góry wiadomości email zamiast w poprzednim miejscu, w którym była czytana.
 • Rozwiązano problem występujący w pakiecie Microsoft Office polegający na tym, że JAWS nie oznajmiał za pośrednictwem mowy, czy został wstawiony przypis końcowy albo przypis u dołu strony, mimo że informacje te były prawidłowo przedstawiane w brajlu.
 • Rozwiązano problem występujący w programie Word 2016, zgłoszony przez SSA, polegający na tym, że JAWS po zakończeniu polecenia „Powiedz wszystko” (INSERT+STRZAŁKA W DÓŁ) powtarzał ostatni wiersz dokumentu.
 • Rozwiązano zgłaszany problem polegający na tym, że dźwięk brzęczyka ortografii, sygnalizujący błędnie napisane słowo, był nadal słyszany, nawet gdy w Centrum ustawień opcja „Wykrywaj ortografię podczas pisania” była wyłączona.
 • Rozwiązano problem w Microsoft Teams polegający na tym, że JAWS wielokrotnie wypowiadał powiadomienia o przychodzących wiadomościach i połączeniach.
 • Rozwiązano problem pojawiający się przy nawigowaniu znak po znaku w bezpiecznych polach haseł w Chrome i Firefox polegający na wielokrotnym powtarzaniu słowa „gwiazdka” dla każdego znaku.
 • Rozwiązano problem z przeglądarką Chrome objawiający się tym, że pisanie skrótami brajlowskimi nie działało zgodnie z oczekiwaniami.
 • Usunięto problem z SQL Server Management Studio polegający na tym, że JAWS nie czytał i nie nawigował poprawnie w siatce danych wyników.
 • Rozwiązano problem zgłaszany przez użytkowników brajla z różnych krajów polegający na tym, że podczas używania brajla komputerowego w pewnych okolicznościach były wprowadzane nieprawidłowe znaki Unicode.

 

Ulepszenia w ZoomText 2019.1907.79 i Fusion 2019.1907.06

W najnowszych, sierpniowych wersjach ZoomText i Fusion dokonano następujących zmian. By zainstalować to oprogramowanie, wymagane jest zalogowanie jako administrator:

 • Głównym celem sierpniowej aktualizacji ZoomText i Fusion było poprawienie wydajności oraz stabilności oprogramowania.
 • ZoomText i Fusion zawierają teraz nową funkcjonalność przeznaczoną dla komputerów z systemem Windows 10 i z więcej niż jedną kartą graficzną. Od teraz podczas uruchamiania ZoomText określi i wybierze najlepszą opcję, jednakże użytkownik będzie miał możliwość modyfikowania jej z menu ZoomText lub Fusion, wybierając Preferencje, a następnie Karta graficzna.
 • Naprawiono problem z wygładzaniem czcionek w menu Start utrudniający odczytywanie pozycji menu przy dużym powiększeniu.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że uwydatnienie kursora nie podążało za kursorem podczas przewijania dokumentu Word.
 • Naprawiono problem występujący w programie Outlook, polegający na tym, że uwydatnienie kursora pozostawało w polu edycyjnym po przejściu do innych pól edycyjnych w oknie dialogowym.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że uwydatnienie fokusu obejmowało całą skrzynkę odbiorczą podczas nawigowania po liście wiadomości email w programie Outlook.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że śledzenie fokusu nie działało podczas poruszania się po liście kontaktów w programie Outlook.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że echo programu nie działało poprawnie w programie Word.
 • Przy przełączaniu języków, ZoomText teraz wyłącza się i uruchamia ponownie, używając nowo wybranego języka.
 • Po wciśnięciu BACKSPACE w Notatniku, ZoomText teraz poprawnie wypowiada usunięte znaki.
 • Klawisz CAPS LOCK jest używany w wielu skrótach klawiszowych ZoomText i Fusion. Jeśli CAPS LOCK nie działa przy pisaniu skrótów, by rozwiązać ten problem, proszę zapoznać się z sekcją pomocy „Co zrobić, jeśli skróty ZoomText nie działają, gdy CAPS LOCK jest włączony?”
 • Informacje o rozwiązanych problemach z programem Fusion odnoszących się do mowy JAWS znajdują się powyżej w sekcji dotyczącej programu JAWS

PRACE AUGUSTA ZAMOYSKIEGO OD KULIS W MUZEUM NARODOWYM

„W dzieciństwie przyglądał się pracy kowali i stolarzy. Pierwszą rzeźbę, metalowego krokodyla, wykuł jako trzynastolatek. Dorosłe życie poświęcił na wydobywanie z natury piękna, leżącego w »kompozycji linii, kolorów i kształtów«” – czytamy w opisie wydarzenia na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie. 23 sierpnia odbędą się tam warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących. Zapisy już od 20 sierpnia, tel. 22 629 50 60, e-mail: edukacja@mnw.art.pl

Zbiórka w holu głównym muzeum.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa