Likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontakowanie się z otoczeniem.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Cześnikowskiej 18 w Poznaniu (tel. 61 860 99 32) lub właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto kosztu urządzenia lub usługi. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

Aktywny samorząd 2019

Aktywny samorząd 2019

W 2019 roku w programie „Aktywny samorząd” będzie można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie:

  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

W Poznaniu (MOPR) wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
Na terenie Powiatu Poznańskiego (PCPR) wnioski można składać od 14 maja do 31 sierpnia 2019 roku.

Oddziały PZN

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – oddziały regionalne

WARSZAWA centrala Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
Tel: 22 831-33-83 (sekr.) Fax: 22 635-76-52,
email: pzn@pzn.org.pl; www.pzn.org.pl

Okręg dolnośląski

ul. Grunwaldzka 12 b, 50-355 Wrocław
Tel: 71 321-32-02 Fax: 71 322-80-15,
email: sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl; www.dolnoslaski.pzn.org.pl

Okręg kujawsko-pomorski

ul. Powstańców Wielkopolskich 33,85-090 Bydgoszcz
Tel: 52 341-59-80 Fax: 52 341-32-81,
email:kujawskopomorski@pzn.org.pl; www.kujawskopomorski.pzn.org.pl

Okręg lubelski

ul. Wieniawska 13, 20-071 Lublin
Tel: 81 441-53-25 Fax: 81 441-53-26,
email: lubelski@pzn.org.pl; www.pzn.lublin

Okręg lubuski

ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel: 95 722-41-37 Fax: 95 722-41-37,
email: prezes@lubuski.pzn.org.pl, dyrektor@lubuski.pzn.org.pl; www.lubuski.pzn.org.pl

Okręg łódzki

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź,
Tel: 42 633-44-18 Fax: 42 630-65-05,
email: lodzki@pzn.org.pl; www.pznlodz.pl

Okręg małopolski

ul. Babińskiego 29 blok 23 / 3, 30-393 Kraków
Tel: 12 262-53-59 Fax: 12 262-53-14,
email: pzn@pzn.malopolska.pl; www.pzn.malopolska.pl

Okręg mazowiecki

ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa
Tel: 22 827-21-30 Fax: 22 828-86-0,
email: sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl; www.pznmazowsze.org.pl

Okręg opolski

ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole
Tel: 77 44-26-115 Fax: 77 44-26-115,
email:pzn_opole@op.pl; www.pzn.opole.pl

Okręg podkarpacki

Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów
Tel: 17 862-23-28 Fax:17 852-47-38,
email: podkarpacki@pzn.org.pl; www.podkarpacki.pzn.org.pl

Okręg podlaski

ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok
Tel: 85 732-42-83 Fax: 85 732-42-83,
email: pznbial@wp.pl; www.pznbial.org.pl

Okręg pomorski

ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk
Tel: 58 341-26-83 Fax: 58 341-26-83,
email: pomorski@pzn.org.pl; www.pomorski.pzn.org.pl

Okręg śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów
Tel: 32 771-09-22 Fax: 32 771-09-23,
email: slaski@pzn.org.pl; www.pzn.slask.pl

Okręg świętokrzyski

ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
Tel: 41 344-88-38,690-895-881 Fax: 41 344-88-38,
email: pzn-kielce@o2.pl; www.swietokrzyski.pzn.org.pl

Okręg warmińsko-mazurski

ul. Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn
Tel: 89 527-54-30 Fax: 89 527-54-30,
email: warminskomazurski@pzn.org.pl; www.pznolsztyn.pl

Okręg wielkopolski

al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
Tel: 61 847-46-16,//17 Fax: 61 847-46-16,
email: wielkopolski@pzn.org.pl, email: pznowlkp@interia.pl; www.pzn-wielkopolska.org.pl

Okręg zachodniopomorski

ul. Marszałka Piłsudskiego 37,70-423 Szczecin
Tel: 91 433-83-38 Fax: 91 433-83-38,
email:pznoz@o2.pl; www.pznoz.pl